91006580
info@armanati.com

بازدهی خرداد ماه 98 صندوق ارزش آفرین گلرنگ

بازدهی خرداد ماه 98 صندوق ارزش آفرین گلرنگ

بازدهی خرداد ماه 98 صندوق ارزش آفرین گلرنگ

جزئیات

تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ در سه ماهه منتهی به 25 خرداد ماه سال 98

27 خرداد 1398
صندوق ارزش آفرین گلرنگ 30.6 درصد معادل سالانه سود تقسیم کرد. در دوره منتهی به 1398/03/25 به ازای هر واحد 75.568 ریال معادل 7.55 درصد سود سه ماهه تقسیم کرد.
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ارزش آفرین گلرنگ از سال 94 تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شروع به فعالیت کرده است و همواره در طول فعالیت خود سود بالای 22 درصد را برای سرمایه گذران خود محقق کرده است.

 
سود صندوق گلرنگ در سه ماهه منتهی به 25 خرداد ماه 98

اخبار مرتبط