91006580
info@armanati.com

بازده صندوق های سرمایه گذاری خرداد ماه

بازده صندوق های سرمایه گذاری خرداد ماه

بازده صندوق های سرمایه گذاری خرداد ماه

جزئیات

​بازده خرداد ماه 98 صندوق های تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی اعلام شد.

9 تیر 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی؛ شرکت آرمان آتی فارغ از صندوق های بازارگردانی اختصاصی آرمان اندیش، پروژه آرمان پرند مپنا، جسورانه یکم آرمان آتی و نیکوکاری نیک اندیشان هنر تحت مدیریت خود چندین صندوق اصلی سرمایه گذاری تحت عناوین ارزش آفرین گلرنگ، آرمان آتی کوثر، آرمان سپهر آشنا و مشترک سبحان را نیز دارد.
صندوق های درآمد ثابت تحت مدیریت آرمان آتی همواره بازدهی مناسبی را داشته اند و بازدهی صندوق ها در خرداد ماه 98 به قرار زیر است:
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت ارزش آفرین گلرنگ، 2.52 درصد ماهانه، معادل 30.25 درصد سالانه شده بازدهی داشته است.
صندوق سرمایه گذاری قابله معامله آرمان آتی کوثر با نماد آکورد در بورس، 1.67 درصد ماهانه، معادل 20.05 درصد سالانه شده بازدهی کسب کرده است.
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آرمان سپهر آشنا با نماد آسام در بورس، 7.57 درصد ماهانه، معادل 90.92 درصد سالانه شده بازدهی داشته است.
و بازده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان، 8.92 درصد ماهانه، معادل 107.05 درصد سالانه شده بوده است این صندوق از نوع صندوق های در سهام است و بازده آن در سال گذشته بالای 130 درصد بوده است.

بازده صندوق های تحت مدیریت آرمان آتی
 
صندوق های سرمایه گذاری برای آن دسته از افراد که تجربه کافی برای فعالیت مستقیم در بورس را ندارند بسیار مناسب است و یکی از بهترین شیوه های سرمایه گذاری غیر مستقیم محسوب می شود.
 

اخبار مرتبط