91006580
info@armanati.com

بازده صندوق های سرمایه گذاری مرداد ماه

بازده صندوق های سرمایه گذاری مرداد ماه

بازده صندوق های سرمایه گذاری مرداد ماه

جزئیات

بازده مرداد ماه 98 صندوق های تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی اعلام شد.

5 شهریور 1398
به گزارش روابط عمومی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی؛ صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ، که جزو صندوق های درآمد ثابت محسوب می شود در مرداد ماه 5.38 درصد معادل 64.62 درصد سالانه را دشته است.
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر نیز جزو صندوق های با درآمد ثابت است با این تفاوت که این صندوق در بورس با نماد آکورد قابل معامله است. و بازده مرداد ماه آن 1.67 درصد معادل 20.10 درصد سالانه است.
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا که صندوقی مختلط محسوب می شود با نماد آسام در بورس معامله می شود و این ماه 1.12 درصد بازده ماه آن شده است و معادل سالانه آن 13.52 درصد است.
صندوق در سهام آرمان آتی با نام سبحان است و این ماه 1.97 درصد و معادل سال آن 23.66 درصد کسب کرده است.
بازده مرداد ماه صندوق های آرمان آتی
 صندوق های سرمایه گذاری جزو بهترین شیوه های سرمایه گذاری غیر مستقیم محسوب می شود و  برای آن دسته از افراد که تجربه کافی برای فعالیت مستقیم در بورس را ندارند بسیار کاربردی است.
 

اخبار مرتبط