91006580
info@armanati.com

کاهش تولید نفت خام در آمریکا

کاهش تولید نفت خام در آمریکا

کاهش تولید نفت خام در آمریکا

جزئیات

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد انتظار می رود تولید نفت خام این کشور ۶۰۰ هزار بشکه در روز در ۲۰۲۰ کاهش یابد و به ۱۱.۶۳ میلیون بشکه در روز برسد

18 تیر 1399

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد انتظار می رود تولید نفت خام این کشور ۶۰۰ هزار بشکه در روز در ۲۰۲۰ کاهش یابد و به ۱۱.۶۳ میلیون بشکه در روز برسد.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد انتظار می رود تولید نفت خام این کشور 600 هزار بشکه در روز در 2020 کاهش یابد و به 11.63 میلیون بشکه در روز برسد. این مقدار کاهش کمتر از 670 هزار بشکه ای است که قبلا پیش بینی شده بود.

 اداره اطلاعات انرژی آمریکا حالا انتظار دارد مصرف نفت و سایر سوختهای مایع در آمریکا در سال جاری میلادی 2.1 میلیون بشکه در روز پایین آمده به 18.34 میلیون بشکه در روز برسد. این رقم هم کمتر از پیش بینی قبلی 2.4 میلیون بشکه در روز است.

 کاهش تقاضای جهانی برای نفت و محدود شدن سفر در سراسر دنیا به خاطر همه گیری ویروس کرونا باعث سقوط قیمت نفت در سال جاری میلادی شد. تقاضا در سراسر جهان با برداشته شدن تعطیلی ها در بسیاری کشورها و لغو دستور در خانه ماندن روند بهبودی را آغاز کرده است.

 اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد انتظار دارد مصرف جهانی نفت در سال جاری میلادی 8.15 میلیون بشکه در روز کاهش یابد و به  92.89 میلیون بشکه در روز برسد. این رقم قبلاً 8.34 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده بود.

اخبار مرتبط