91006580
info@armanati.com

پذیره‌نویسی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

پذیره‌نویسی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

پذیره‌نویسی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

جزئیات

اطلاعیه پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی 20 درصد تأدیه منتشر شد.

23 مهر 1397

یک صندوق جسورانه دیگر در راه فرابورس

اطلاعیه پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی 20 درصد تأدیه منتشر شد. بر این اساس، واحدهای این صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه با نماد «فنابا» از روز چهارشنبه 25 مهر ماه 97 تا شنبه پنجم آبان ماه 97 از طریق بازار سوم فرابورس ایران پذیره‌نویسی می‌شود.

حوزه فعالیت این صندوق، فناوری مالی با تمرکز بر فناوری بیمه‌ای و خدمات فاوای مورد نیاز صندوق‌های بازنشستگی است. سرمایه صندوق 10 میلیارد تومان و ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری 100 هزار تومان است که مبلغ پرداختی از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری در دوره پذیره‌نویسی 20 درصد و مبلغ تعهد شده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری 80 درصد است؛ به این معنا که سرمایه‌گذار 20 درصد مبلغ را به هنگام پذیره‌نویسی و 80 درصد را در آینده و به درخواست مدیر صندوق پرداخت می‌کند. دوره فعالیت این صندوق هفت سال خواهد بود.

پذیره‌نویسی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی در بازار سوم فرابورس انجام می‌شود و کارگزار پذیره‌نویسی آن شرکت کارگزاری صباجهاد است. تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق 100 هزار واحد است که 51 هزار واحد آن متعلق به موسسان بوده و 49 هزار واحد هم پذیره‌نویسی می‌شود؛ حداقل تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی و حقوقی یک هزار واحد و حداکثر تعداد واحد قابل خریداری 10 هزار واحد است. نحوه تسویه و پایاپای این صندوق T+2 است.

شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت این صندوق را بر عهده دارد و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی متولی آن است.

اخبار مرتبط