91006580
info@armanati.com

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان پرند مپنا با استقبال 4.5 برابری سرمایه‌گذاری پذیره‌نویسی شد

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان پرند مپنا با استقبال 4.5 برابری سرمایه‌گذاری پذیره‌نویسی شد

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان پرند مپنا با استقبال 4.5 برابری سرمایه‌گذاری پذیره‌نویسی شد

جزئیات

نخستین صندوق سرمایه‌گذاری پروژه کشور با عنوان «صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا» در تاریخ 16 مهرماه 1396 تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی راه‌اندازی و در بورس انرژی پذیره‌نویسی شد.

19 آبان 1395


نخستین صندوق سرمایه‌گذاری پروژه کشور با عنوان «صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا» در تاریخ 16 مهرماه 1396 تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی راه‌اندازی و پذیره‌نویسی شد.

با این تامین مالی، یکی از بزرگترین پروژه‌های صنعت نیروگاهی در تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی در راستای افزایش راندمان و کاهش مصرف انرژی رقم می‌خورد.

ارزش کل این پروژه 2.8 هزار میلیارد تومان و حجم کل تامین مالی که از طریق صندوق پروژه و در سه مرحله صورت می‌گیرد، 350 میلیارد تومان است. صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا به‌عنوان نخستین صندوق پروژه بازارسرمایه ایران در سه مرحله شامل 100 ، 150 و 100 میلیارد تومان برای پروژه تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی در نیروگاه پرند تامین مالی می‌کند که مرحله نخست آن در تاریخ 16 مهرماه 96 با نماد «پرند» در بورس انرژی با استقبال چهار و نیم برابری سرمایه‌گذاران پذیره‌نویسی شد.

ارکان صندوق شامل گروه مپنا به عنوان بانی و موسس، مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی به عنوان مدیر و طراح، تامین سرمایه امین به عنوان بازارگردان و متعهد پذیره‌نویسی هستند. همچنین متولی و حسابرس صندوق تامین سرمایه آرمان و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس با نظارت فنی شرکت مهندسی مسینان هستند.

نخستین واحد بخش بخار نیروگاه پرند مپنا تامین مالی از طریق انتشار واحدهای صندوق پروژه در بورس انرژی، اواخر آبان ماه 96 سنکرون و وارد مدار شد.

واحد دوم بخش بخار نیروگاه پرند نیز به ظرفیت ١٦٠ مگاوات 27 تیرماه 97 راه‌اندازی شد.

اخبار مرتبط