91006580
info@armanati.com
خلاصه:

این صندوق ها بیشتر مناسب افرادی است که قصد سرمایه گذاری در بورس را دارند، اما فرصت و یا اطلاعات کافی برای این کار را ندارند.با سرمایه گذاری در این نوع صندوق ها سرمایه شما توسط یک تیم تحلیلی با مدیریت حرفه ای و آشنا به مسائل مالی و سرمایه گذاری،در بورس سرمایه گذاری می شود.

  • صندوق سرمایه‌گذاری در سهام
این نوع صندوق ها حداقل 70% از دارایی‌های خود را در سهام سرمایه‌گذاری می کنند و 30% باقیمانده نیز به اختیار مدیر صندوق در سهام، اوراق مشارکت، سپرده بانکی و یا سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می شود. این امر موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری نسبت به صندوق‌های با درآمد ثابت خواهد بود. به دلیل اینکه بخش زیادی از دارایی‌های این نوع صندوق در بورس سرمایه‌گذاری می شود، در نتیجه این نوع از صندوق‌ها حداقل سود پیش بینی شده ندارند. این صندوق ها بیشتر مناسب افرادی هستند که قصد سرمایه‌گذاری در بورس را دارند، اما فرصت و یا اطلاعات کافی برای این کار را ندارند.
 
صندوق سرمایه گذاری در سهام سبحان


نام صندوق: صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

تاریخ ثبت: 1392/03/20

آدرس سایت: 
www.sobhanfund.com

ارکان صندوق:

مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیران سرمایه‌گذاری: محمدرضا مایلی, میثمه گلستانی چترودی, اردشیر ظهرابی علی آبادی
مدیر ثبت: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

تاریخ محاسبه NAV صندوق    ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری   ۸۷,۵۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده  ۱۱۲,۴۲۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها      (ریال) ۱,۳۹۴,۷۳۳,۶۹۹,۵۷۰
قیمت صدور هر واحد           (ریال) ۱۶,۰۳۴,۴۰۸
قیمت ابطال هر واحد          (ریال) ۱۵,۹۲۶,۵۲۶
قیمت آماری هر واحد          (ریال) ۱۵,۹۲۶,۵۲۶
تاریخ انتشار  ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

خدمات مرتبط