91006580
info@armanati.com

صندوق های سرمایه گذاری آرمان آتیبرخی افراد یا سازمان ها بعلت کمبود وقت یا نداشتن دانش تخصصی یا کسب سود بدون دردسر ترجیح می‌دهند به‌صورت غیرمستقیم و از طریق ابزارهای متنوع سرمایه‌گذاری و در قالب انواع صندوق‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
صندوق های سرمایه‌گذاری، نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند که به عنوان شخصیت حقوقی مستقل توسط نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی، تأسیس می شوند. این صندوق ها با مدیریت افراد متخصص، بر پایه اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت کرده و وجوهی را که سرمایه‌گذاران در اختیار آنها قرار می دهند در راستای ایجاد بازده مناسب در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه‌گذاری مشابه و به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری، با توجه به ماهیت و در قالب ترکیب دارایی های قید شده در امیدنامه خود در سبد متنوعی از سهام، اوراق با درآمد ثابت و یا سپرده های بانکی با نرخ ترجیحی سرمایه‌گذاری می کنند. 
انواع صندوق های سرمایه‌گذاری بر مبنای ترکیب دارایی‌ عبارتند از صندوق های سرمایه‌گذاری در سهام، در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط. همچنین انواع صندوق های سرمایه‌گذاری بر مبنای هدف عبارتند از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، جسورانه، نیکوکاری، زمین و ساختمان، کالایی، گواهی سپرده‌ها و…
 

 
این نوع صندوق ها حداقل 70% از دارایی‌های خود را در سهام سرمایه‌گذاری می کنند و 30% باقیمانده نیز به اختیار مدیر صندوق در سهام، اوراق مشارکت، سپرده بانکی و یا سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می شود. این امر موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری نسبت به صندوق‌های با درآمد ثابت خواهد بود. به دلیل اینکه بخش زیادی از دارایی‌های این نوع صندوق در بورس سرمایه‌گذاری می شود، در نتیجه این نوع از صندوق‌ها حداقل سود پیش بینی شده ندارند. این صندوق ها بیشتر مناسب افرادی هستند که قصد سرمایه‌گذاری در بورس را دارند، اما فرصت و یا اطلاعات کافی برای این کار را ندارند.
تاریخ محاسبه NAV صندوق   ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری  ۸۷,۵۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده ۱۱۲,۴۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال) ۱,۳۹۴,۱۲۵,۸۱۴,۷۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال) ۱۶,۰۲۹,۰۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال) ۱۵,۹۱۸,۶۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال) ۱۵,۹۱۸,۶۷۶
تاریخ انتشار ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
نام صندوق: صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
تاریخ ثبت: 1392/03/20
آدرس سایت: www.sobhanfund.com

صندوق سرمایه گذاری سبحان
این نوع از صندوق‌ها حداکثر 60% از دارایی خود را در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند و حداقل 40% از دارایی صندوق نیز در اوراق با درآمد ثابت مثل اوراق مشارکت و سپرده های بانکی سرمایه‌گذاری می‌شود که این درصد بین اوراق و سهام قابل تغییر می‌باشد. به صورت کلی می‌توان گفت این نوع از صندوق های سرمایه‌گذاری از منظر سطح ریسک بین ۲ نوع صندوق با درآمد ثابت و صندوق سرمایه‌گذاری در سهام قرار می‌گیرند و سرمایه‌گذاری در این نوع صندوق‌ها به افراد با سطح ریسک متوسط توصیه می‌شود.
تاریخ محاسبه NAV صندوق ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ۲۴,۶۸۲,۶۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده ۲۵,۳۱۷,۳۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال) ۲,۶۱۵,۳۷۸,۲۴۸,۸۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال) ۱۰۵,۷۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال) ۱۰۵,۳۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال) ۱۰۵,۳۳۳
تاریخ انتشار ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۱۲:۵۷:۳۲
نام صندوق: صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آرمان سپهر آشنا
تاریخ ثبت: 1392/06/10
نماد بورسی: آسام
آدرس سایت: www.asaetf.com
صندوق آرمان سپهر آشنا
   
این نوع صندوق ها حداقل 75% از دارایی‌های خود را در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌نمایند. باقیمانده دارایی‌های صندوق نیز به اختیار مدیر صندوق (تا سقف 20%) در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی سرمایه‌گذاری می‌شود.
یک صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مناسب برای افرادی است که ریسک پذیری پایینی دارند، چرا که بیشتر دارایی های آن در سپرده های کم ریسک بانکی و اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می گردد. این صندوق‌ها در دوره هایی که از قبل تعیین شده (ماهانه، ۳ ماه یکبار و یا 6 ماه یکبار) به سرمایه‌گذاران خود سود پرداخت می‌کنند. قابلیت نقد شوندگی آن‌ها نیز بالاست و به راحتی می‌توانید واحدهای صندوق خود را در زمانی کوتاه به پول نقد تبدیل کنید.
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ   1399/11/25
کل خالص ارزش دارائی ها  1,983,435,298,398 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری    1,000,000 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری     1,016,847 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری     1,000,584 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران    1,983,434
نام صندوق: صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ
تاریخ ثبت: 1394/11/26
دوره تقسیم سود: یک ماهه
آدرس سایت: www.golrangfund.com
ارزش آفرین گلرنگنام صندوق: صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر
تاریخ ثبت: 1394/10/27
نماد بورسی: آکورد
آدرس سایت: www.aaketf.com
 
صندوق آرمان آتی کوثر


 
یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق های سرمایه‌گذاری نیکوکاری می‌باشد. سرمایه گذاری در این صندوق ها با هدف استفاده از منابع مالی در راستای اهداف انسان ‌دوستانه صورت می‌پذیرد و از این طریق می‌توان با ایجاد یک جریان نقدینگی مداوم به پیشبرد اهداف نیکوکارانه دست یافت. تنها تفاوت این نوع از صندوق با دیگر صندوق‌ها در داشتن رکن مدیر اجرا می‌باشد که مسئولیت صرف منافع در راستای هزینه‌های پیش‌بینی شده در امیدنامه صندوق را بر عهده دارد. در این نوع صندوق سه نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری برای افراد نیکوکار در نظر گرفته شده است:
  1. فرد نیکوکار اصل پول و منافع حاصل از آن را به صندوق جهت تحقق اهداف نیکوکارانه می‌بخشد
  2. اصل پول متعلق به فرد نیکوکار بوده و منافع حاصل از آن به صندوق جهت تحقق هدف مزبور تعلق می‌گیرد (نیکوکار در هر زمان میتواند اصل پول خود را از صندوق برداشت نماید).
  3. اصل پول تا 30 درصد منافع حاصله متعلق به نیکوکار و مابقی به مدیر اجرای صندوق در جهت تحقق امر نیکوکارانه تعلق می‌گیرد.لازم به ذکر است که این صندوق در حال حاضر فعالیت ندارد.

نام صندوق: صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
تاریخ ثبت: 1394/05/11
دوره تقسیم سود: شش ماهه
آدرس سایت: www.honarfund.com
صندوق نیک اندیشان هنر
 
صندوق آرمان اندیش از نوع صندوق های بازار گردان است و به جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران می پردازد.

صندوق در بلندمدت، کمک شایانی برای دوری از نوسانات شدید می کند زیرا هدف بازارگردان این است که همواره سهام را متعادل نگه دارد و صف خرید و فروش را از بین برده و قیمت سهام را به سوی ارزش ذاتی سوق دهد.

تاریخ محاسبه NAV صندوق  ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۱۸,۲۹۱,۴۴۳,۳۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۸۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۸,۲۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۸,۲۹۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۱/۲۵نام صندوق: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
تاریخ ثبت: 1391/07/02
آدرس سایت: www.armanandishfund.com
صندوق بازارگردانی آرمان اندیش


 

سرمایه‌گذاری جسورانه (Venture Capital) یک مدل سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های کوچک با پتانسیل رشد بلندمدت است، در واقع این نوع سرمایه‌گذاری منبع بسیار مهمی برای راه‌اندازی کسب‌و‌کارهایی است که کوچک‌تر از آن هستند که بتوان دسترسی مناسب به بازار سرمایه یا بانک‌ها داشته باشند و عمدتا از ریسک بالا و به‌تبع بازدهی مورد انتظار بالایی برای سرمایه‌گذار برخوردارند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که پول سرمایه‌گذارانی که به دنبال بهره مندی از کسب و کارهای نوپا (استارت آپ‌ها) و کسب و کارهای کوچک و متوسط هستند و پتانسیل رشد بالایی دارند را با ایجاد پرتفوی مدیریت می کنند و این نوع از سرمایه‌گذاری ها، سرمایه‌گذاری هایی با بازده و ریسک بالا محسوب می شوند.
سرمایه گذاری جسورانه یا خطرپذیر(venture capital)  نوعی از تامین مالی برای سهام شرکت(equity financing)  است که به کارآفرینان و شرکت‌های کوچک توانایی کسب و تامین منابع مالی را می دهد. صندوق های سرمایه گذاری جسورانه ابزار سرمایه‌گذاری برای سهام شرکت ها بصورت خصوصی هستند که به دنبال سرمایه‌گذاری در بنگاه هایی هستند که بازده و سوددهی بالایی دارند و البته به واسطه ماهیت فعالیت و نوآوری که انجام می دهند، ریسک سرمایه گذاری بالایی نیز دارند. این صندوق ها و سرمایه گذاری روی سهام شرکت ها بر مبنای اندازه،‌ دارایی و سطح و مرحله توسعه محصول شرکت انجام می شود.
یکی از ابزارهای نوین مالی که آرمان آتی نیز از پیشگامان راه اندازی آن است، صندوق های جسورانه و به ویژه صندوق جسورانه یکم آرمان آتی می باشد.

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۷,۵۳۱,۹۲۵,۳۴۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۱/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
شرکت مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص )
متولی صندوق
حسابرسی بهراد مشار
حسابرس
موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیران سرمایه‌گذاری
احمد علی فرهودی، عرفان لاجوردی، اردشیر ظهرابی علی آبادی، پرهام اصلانی صومعه
مدیر ثبت
این نوع صندوق ندارد.
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نام صندوق: صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
تاریخ ثبت: 1395/10/04
نماد بورسی: آتی1
آدرس سایت: www.armanativcfund1.com
صندوق جسورانه یکم آرمان آتی


 
صندوق سرمایه‌گذاری پروژه، ابزاری جهت تأمین مالی از طریق سرمایه یا حقوق صاحبان سهام (Equity) است که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس شده و به جمع‌آوری سرمایه از عموم و تخصیص آن به سرمایه‌گذاری در ساخت و تکمیل پروژه معین اشاره شده در امیدنامه و طرح توجیهی صندوق، می‌پردازد. در این نوع صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران مستقیماً در منافع حاصل از اجرای پروژه سهیم بوده و موضوع صندوق ساخت و تکمیل پروژه ای خاص و سپس پایان یافتن فعالیت صندوق و تقسیم عواید حاصل از اجرای پروژه با توجه به ساختار پیش‌بینی شده در طرح توجیهی صندوق است.
افزایش سرمایه سریع‌تر و آسان‌تر، عدم لغو پروژه به دلیل کمبود منابع مالی، امکان تأمین مالی بلند مدت، معافیت مالیاتی در خرید و فروش واحدها تا زمان بهره‌برداری، وجود بازارگردان و نقدشوندگی واحدها، اطمینان از خرج‌کرد آورده نقدی سرمایه‌گذاران در ساخت پروژه و اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع از وضعیت مالی و فیزیکی پروژه دلایلی است که باعث می‌شود صاحبان پروژه‌ها از صندوق پروژه استفاده کنند و سرمایه‌گذاران ترغیب شوند تا در پرتفوی سرمایه‌گذاری خود، واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها را داشته باشند.
لازم به ذکر است نخستین صندوق سرمایه گذاری پروژه کشور،  به عنوان صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا در تاریخ 16/07/1396 تحت مدیریت آرمان آتی راه اندازی و پذیره نویسی گردید .

نام صندوق: صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا
تاریخ ثبت: 1395/09/09
نماد بورسی: پرند
آدرس سایت: www.apmprojectfund.com
صندوق پروژه آرمان پرند مپنا