91006580
info@armanati.com

متولی صندوق های سرمایه گذاریبی شک یکی از معتبر ترین و شناخته شده ترین واحدهای "شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی"، واحد متولی گری صندوق های سرمایه گذاری می باشد. در حالی که بیش از 200 صندوق سرمایه گذاری ثبت شده و فعال در بازار سرمایه کشور وجود دارد، آرمان آتی با در اختیار داشتن رکن متولی گری بیش از 20 صندوق سرمایه گذاری، یکی از پیشگامان این حوزه به شمار می آید.

بهره مندی از کادری مجرب و توان علمی بالا در بررسی دستورالعمل ها و مکانیزم فعالیت های انواع صندوق های سرمایه گذاری، در کنار استفاده ابزارهای نرم افزاری مناسب، طیف وسیعی از سهامداران و مدیران این صندوق ها را از مشتریان آرمان آتی معرفی نموده است .

در جدول ذیل نام صندوق های سرمایه گذاری که آرمان آتی به عنوان رکن متولی در آنها مشغول به فعالیت می باشد قابل مشاهده است:
 
ردیف نام صندوق نوع صندوق مدیر صندوق خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)
 98/05/26
1 صندوق سرمایه گذاری مپنا ایرانیان اختصاصی بازارگردانی شرکت سبدگردان سهم آشنا 207,023,533,811
2 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت با درآمد ثابت شرکت تامین سرمایه بانک ملت 5,051,192,011,046
3 صندوق سرمایه گذاری اندیشه زرین پاسارگاد بادرآمد ثابت شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد 109,994,131,002
4 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران با درآمد ثابت شرکت سبدگردان کاریزما 87,391,670,511
5 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص) بادرآمد ثابت شرکت سبدگردان سهم آشنا 257,276,069,067
6 صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت با درآمد ثابت قابل معامله شركت كارگزاري خبرگان سهام (سهامي خاص) 644,251,907,387
7 صندوق سرمایه‌گذاری ملت اختصاصی بازارگردانی شرکت تامین سرمایه بانک ملت 4,843,663,674,797
8 صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان در سهام سبدگردان سرآمد بازار 271,969,085,820
9 صندوق سرمایه گذاری کوثر یکم بادرآمد ثابت شرکت کارگزاری آبان 48,434,846,531,397
10 صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی جسورانه شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری 20,000,000,000
11 صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در سهام قابل معامله شرکت تامین سرمایه کاردان 383,958,432,507
12  صندوق سرمایه گذاری امین یکم    با درآمد ثابت شرکت تامین سرمایه امین 9,861,802,232,926
13  صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی  بادرآمد ثابت شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر 57,073,965,922
14  صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران  در سهام شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر 64,130,335,418
15  صندوق سرمایه گذاری صبانیک  اختصاصی بازارگردانی شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر 1,122,793,817,959
16  صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری زنجیره امید  با درآمد ثابت شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ 52,299,644,017
17  صندوق سرمایه‌گذاری افتخار حافظ  اختصاصی بازارگردانی شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ 62,567,149,995
18 صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت با درآمد ثابت شرکت تامین سرمایه بانک ملت 927,043,463,396
19 صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر در سهام شرکت تامین سرمایه سپهر 221,678,360,894
20 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله پارند پایدار سپهر با درآمد ثابت شرکت تامین سرمایه سپهر 10,068,550,451,123
21 صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون در سهام شرکت کارگزاری بانک رفاه 317,653,893,542
22 صندوق سرمایه گذاری کیان با درآمد ثابت مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان 5,287,636,982,510
23 صندوق سرمایه گذاری هوشمند آبان اختصاصی بازارگردانی شرکت کارگزاری آبان 50,239,064,779
جمع دارایی های تحت متولی گری شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی 88,405,036,409,826