اُفُــــق روشــــن ســـرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اُفق آتی

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم یکی از انواع صندوق های با درآمد ثابت میباشد که موضوع فعالیت این صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق با درآمد ثابت است. این صندوق از جنس ETF بوده که کارکرد اصلی آن جذب سرمایه گذارانی است که به دنبال سرمایه گذاری بدون ریسک یا با ریسک حداقلی هستند. این صندوق عمده سرمایه گذاری خود را در اوراق با درآمد ثابت انجام میدهد و به همین دلیل در دسته صندوق های کم ریسک قرار می گیرد.

نحوه پرداخت سود در افق آتی

سود صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی با نماد “آفاق” ، روزشمار است. این در حالی است که حتی در سپرده های کوتاه مدت بانک، سود به صورت ماه شمار محاسبه می شود. تفاوت سود روزشمار و ماه شمار در محاسبه سود آن است. در سپرده ماه شمار، هر ماه به کمترین مانده موجود در حساب، سود تعلق میگیرد. اما در روش سود روزشمار، سرمایه گذار به ازای هر روز میتواند سود دریافت نماید.به علاوه با توجه به این که در این صندوق سهام وجود ندارد بدون ریسک محسوب شده و سوددهی پایداری دارد. سود سرمایه گذاری در این صندوق ماهیانه به حساب تعریف شده در سجام شما واریز میگردد.

نحوه سرمایه گذاری در افق آتی

نحوه سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری نوع دوم صندوق سرمایه گذاری نوع دوم در دسته صندوق های قابل معامله یا ETF قرار میگیرد و به همین دلیل این صندوق ها را می توان از سامانه آنلاین تمام کارگزاری ها خرید و فروش کرد. مهمترین ویژگی صندوق های قابل معامله داد و ستد پذیر بودن آن ها است؛ به این معنی که معاملات واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بازار سرمایه و در طول مدت ساعات فعالیت بازار انجام میشود. بنابراین یکی دیگر از ویژگی های صندوق آفاق قابل معامله بودن آن در زمان معاملات میباشد. شما میتوانید با جست و جوی نماد “آفاق” در پلتفرم های کارگزاری خود اقدام به سرمایه گذاری نمایید.

ترکیب دارایی صندوق

مرکز تماس و پشتیبانی