6 - 88703595 021

info@armanati.com

مقایسه عملکرد راهبردهای ارزشی و رشدی نسبت‏های منفرد و سنجه‎های ترکیبی

مقایسه عملکرد راهبردهای ارزشی و رشدی نسبت‏های منفرد و سنجه‎های ترکیبی

مقایسه عملکرد راهبردهای ارزشی و رشدی نسبت‏های منفرد و سنجه‎های ترکیبی

جزئیات

مقاله «مقایسه عملکرد راهبردهای ارزشی و رشدی؛ نسبت‏های منفرد و سنجه‎های ترکیبی» توسط غلامحسین اسدی و سعید اسلامی بیدگلی در سال 93 نگارش شده است.

5 خرداد 1394

نویسندگان:
غلامحسین اسدی
سعید اسلامی بیدگلی
 
چکیده مقاله:
سرمایه‏ گذاری در سهام رشدی و ارزشی یکی از محورهای پژوهش‏ها درباره بررسی راهبرد‏های مولد بازده اضافه بوده است. در این پژوهش که درباره شرکت‏های پذیرفته‏ شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است، این شرکت‏ها بر‏اساس سنجه‏ هایی به رشدی و ارزشی تقسیم ‏بندی شده ‏اند و سپس عملکرد آن‏ها بررسی شده است. در این مقاله علاوه بر نسبت‏های منفرد که در پژوهش‏های بسیاری از آن‏ها استفاده شده، از طریق میانگین هارمونیک نسبت‏های ترکیبی ساخته شده است. همچنین، برای تشکیل پرتفولیوهای ارزشی و رشدی از روش اوزان تصادفی استفاده شده است. در ارزیابی عملکرد نیز علاوه بر بازدهی سالانه از شاخص‏های شارپ و سورتینو هم استفاده شده است. در این مقاله نشان دادیم که ساخت سنجه‏ های ترکیبی به عملکرد بهتر پرتفولیوها منجر می‌شود. همچنین، تشکیل پرتفولیو به روش اوزان تصادفی امکان تشکیل پرتفولیوهای متعدد را در اختیار سرمایه ‏گذاران قرار می‏دهد.

مقاله ها مرتبط