6 - 88703595 021

info@armanati.com

خلاصه:

این صندوق ها بیشتر مناسب افرادی است که قصد سرمایه گذاری در بورس را دارند، اما فرصت و یا اطلاعات کافی برای این کار را ندارند.با سرمایه گذاری در این نوع صندوق ها سرمایه شما توسط یک تیم تحلیلی با مدیریت حرفه ای و آشنا به مسائل مالی و سرمایه گذاری،در بورس سرمایه گذاری می شود.

  • صندوق سرمایه‌گذاری در سهام
این نوع صندوق ها حداقل 70% از دارایی‌های خود را در سهام سرمایه‌گذاری می کنند و 30% باقیمانده نیز به اختیار مدیر صندوق در سهام، اوراق مشارکت، سپرده بانکی و یا سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می شود. این امر موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری نسبت به صندوق‌های با درآمد ثابت خواهد بود. به دلیل اینکه بخش زیادی از دارایی‌های این نوع صندوق در بورس سرمایه‌گذاری می شود، در نتیجه این نوع از صندوق‌ها حداقل سود پیش بینی شده ندارند. این صندوق ها بیشتر مناسب افرادی هستند که قصد سرمایه‌گذاری در بورس را دارند، اما فرصت و یا اطلاعات کافی برای این کار را ندارند.
 
صندوق سرمایه گذاری در سهام سبحان


نام صندوق: صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

تاریخ ثبت: 1392/03/20

آدرس سایت: 
www.sobhanfund.com

ارکان صندوق:
مدیر صندوق
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس
موسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیران سرمایه‌گذاری

میثمه گلستانی چترودی، ملیحه مشتاقی، نگین یمینی پور

مدیر ثبت
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸


نوع صندوق
سهامی

خدمات مرتبط