صندوق سرمایه‌گذاری چیست؟

صندوق سرمایه‌گذاری بورسی از ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری هستند که تحت نظارت سازمان بورس منابع مردم را جمع‌آوری کرده و در اوراق بهادار بورسی سرمایه‌گذاری می‌کنند. هر صندوق سرمایه‌گذاری دارای اساسنامه و امیدنامه‌ای است که حوزه سرمایه‌گذاری آن رامشخص می‌کند.

صندوق درآمد ثابت

صندوق در سهام

صندوق مختلط

صندوق بازارگردانی

صندوق جسورانه

صندوق پروژه

نیاز به مشاوره دارید؟

021-91006580