شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی

علی اسلامی بیدگلی

تحصیلات
 • دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
سوابق کاری
 • عضو هیأت مدیره شرکت بورس
 • رئیس هیأت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
 • عضو هیأت مدیره بورس انرژی
 • عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت کارگزاری رضوی
تحصیلات
 • دکتری مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی
 • تحلیلگر رسمی بین المللی سرمایه گذاری (CIIA)
سوابق کاری
 • عضو شورای عالی بورس
 • دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
 • عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
 • عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه مسکن
شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی

سعید اسلامی بیدگلی

بهروز خدارحمی

شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی
تحصیلات
 • دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
سوابق کاری
  • عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
  • مدیرعامل سابق گروه مالی سپهر صادرات
  • دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
تحصیلات
 • کارشناسی مهندسی صنایع
 • دوره MBA از دانشگاه تهران
سوابق کاری
 • مدیرعامل شرکت سبدگردانی آرمان آتی
 • مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
 • معاون اجرایی و عضو هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
 • قائم مقام سابق مدیر عامل شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین
 • مدیر اجرایی سابق شرکت کارگزاری رضوی

مهدی اسلامی بیدگلی

مدیر عامل سبدگردان

شاهین کرزبر

شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی
تحصیلات
 • دکتری حسابداری
سوابق کاری
  • معاون سرمایه گذاری و امور شرکت ها گروه مالی بانک صادرات
  • عضو هیات مدیره شرکت گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات
  • عضو هیات مدیره شرکت گروه توسعه ساختمانی امین سپهر صادارات
تحصیلات
 • دکتری حسابداری دانشگاه تهران
سوابق کاری
 • رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری بهمن
 • عضو هیأت مدیره گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی
 • مدیرکل مالی دانشگاه تهران

محمد مرادی

ملیحه مشتاقی

شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی
تحصیلات
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی
سوابق کاری
  • مدیر تحقیق و پژوهش کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
  • مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت گروه روند اقتصاد
  • مدیر عرضه و پذیرش شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات