کارگزاری آنلاین بیمه

شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط آرامش آتی آرمان به صورت شرکت سهامی خاص به شماره ثبتی ۹۴۳۲۹۵ طی مجوز شماره ۱۹۲۹ مورخه 1401/04/04 از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ماده ۶۸ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری مصوب به مدیریت عاملی علی اکبر لطفی در کلیه رشته های بیمه شروع به فعالیت در امور  کارگزاری بیمه نموده است و دارای کد همکاری با کلیه شرکت های بیمه دولتی و خصوصی در سراسر کشور می باشد. انجام امور کارگزاری رسمی بیمه و مشاوره بیمه ای بر اساس قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه ، دستورالعمل های صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات موضوعه دیگر از حوزه فعالیت این شرکت است.

اهداف

شرکت آرامش آتی آرمان در نظر دارد در کاهش ریسک زندگی جامعه ایرانی، مشارکت داشته باشد و بتواند ارزش ریالی،روانی و زمانی بیشتری را برای بیمه گذاران با تکیه بر مفاهیم اقتصاد دیجیتال خلق کند. شرکت آرامش آتی آرمان نقشی فراتر از فروش بیمه را برای مشتریان خود خواهد داشت و در زمانی که رخداد های ناگوار برای آن ها اتفاق می افتد،آنها را پشتیبانی می کند. شرکت آرامش آتی آرمان دست مهربانی را در حمایت از مشتریان خود به کار خواهد گرفت و با چتر حمایت خود امید را پساز ناگواری بوجود آمده در دل مشتریان خود ایجاد خواهد کرد.ما قصد داریم از مشتریان خود در مواجه با پدیده های ناخوشایند محافظت کنیم و حس امنیت را با تکیه بر نوآوری به آن ها هدیه دهیم.

محصولات بیمه ای

شخص ثالث

بدنه

باربری

عمر (زندگی)

مسافربری

آتش سوزی

مسئولیت

درمان

موضوع فعالیت شرکت

  • تکمیل فرم پیشنهاد بیمه و امضای آن به نمایندگی از طرف متقاضی خدمات بیمه
  • اخذ پوشش بیمه مناسب و الحاقیه از مؤسسات بیمه حسب مورد برای متقاضی خدمات بیمه یا بیمه گذار
  • بازاریابی و ایجاد امکان فروش آنلاین در یک و یا چند رشته بیمه ای برای مؤسسات بیمه، نمایندگان آنها و کارگزاران رسمی بیمه
  • پیگیری پرونده های خسارت بیمه نامه هایی که با کد همان کارگزار بیمه صادر شده است، شامل اعلام خسارت و اخذ رسید آن
  • دریافت اطلاعات لازم از متقاضی خدمات بیمه و ارائه مشاوره به وی در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه مورد تقاضا و نحوه دریافت خسارت احتمالی

همکاری با تمامی بیمه ها

parsian
saman
asia
alborz
pasargad
ma
day
tejaratno
mellat
karafarin
dana
kosar

مرکز تماس و پشتیبانی