آرامش آتی آرمان-کارگزاری رسمی آرمان آتی

کارگزاری آنلاین بیمه

شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط آرامش آتی آرمان، به صورت شرکت سهامی خاص به شماره ثبتی ۹۴۳۲۹۵ طی مجوز شماره ۱۹۲۹ در تاریخ 1401/04/04 از “بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران” طبق ماده ۶۸ قانون -تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری- مصوب به مدیریت عاملی علی اکبر لطفی در کلیه رشته های بیمه شروع به فعالیت در امور کارگزاری بیمه نموده  و دارای کد همکاری با کلیه شرکت های بیمه دولتی و خصوصی در سراسر کشور می باشد.

انجام امور کارگزاری رسمی بیمه و مشاوره بیمه ای بر اساس “قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری” و “آیین‌نامه های مصوب شورای عالی بیمه” ، “دستورالعمل های صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران” و سایر قوانین و مقررات از حوزه فعالیت‌های این شرکت است.

اهداف

شرکت آرامش آتی آرمان در نظر دارد در کاهش ریسک زندگی جامعه ایرانی، شرکت داشته و قادر به خلق بیشترین ارزش ریالی،روانی و زمانی ممکن برای بیمه‌گذاران با تکیه بر مفاهیم اقتصاد دیجیتال باشد.

شرکت آرامش آتی آرمان نقشی فراتر از فروش بیمه را برای مشتریان خود خواهد داشت و پشتیبان آن‌ها در زمان پیش آمدهای ناگوار خواهد بود. تلاش شرکت آرامش آتی آرمان حمایت از مشتریان خود و ایجاد احساس امنیت در افراد در رخدادها خواهد بود. تلاش تیم ما محافظت از مشتریان خود در مواجه با پدیده‌های ناخوشایند و پشتیبانی و ایجاد حس امنیت با تکیه بر نوآوری به است.

محصولات بیمه ای

بیمه شخص ثالث

شخص ثالث

بیمه بدنه

بدنه

بیمه بدنه

باربری

بیمه عمر (زندگی)

عمر (زندگی)

بیمه مسافربری

مسافربری

بیمه آتش‌سوزی

آتش سوزی

بیمه مسئولیت

مسئولیت

بیمه درمان

درمان

موضوع فعالیت شرکت

  • تکمیل فرم پیشنهاد بیمه و امضای آن به نمایندگی از طرف متقاضی خدمات بیمه
  • اخذ پوشش بیمه مناسب و الحاقیه از مؤسسات بیمه حسب مورد برای متقاضی خدمات بیمه یا بیمه گذار
  • بازاریابی و ایجاد امکان فروش آنلاین در یک و یا چند رشته بیمه ای برای مؤسسات بیمه، نمایندگان آنها و کارگزاران رسمی بیمه
  • پیگیری پرونده های خسارت بیمه نامه هایی که با کد همان کارگزار بیمه صادر شده است، شامل اعلام خسارت و اخذ رسید آن
  • دریافت اطلاعات لازم از متقاضی خدمات بیمه و ارائه مشاوره به وی در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه مورد تقاضا و نحوه دریافت خسارت احتمالی
موضوع فعالیت شرکت آرامش آتی آرمان

همکاری با تمامی بیمه ها

شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی
شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی
شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی
شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی
شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی
شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی
شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی
شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی
شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی
شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی
شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی
شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی

مرکز تماس و پشتیبانی