صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

اولین و تنها صندوق پروژه ایران

صندوق سرمایه گذاری آرمان پرند مپنا

صندوق پروژه آرمان پرند مپنا در سال 1396 با محوریت فعالییت صندوق تامین مالی پروژه تاسیس گردید. ساز و کار این صندوق؛ جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص وجوه جمع‌آوری‌شده به‌منظور ساخت و رساندن به مرحلۀ بهره‌برداری پروژۀ سیکل ترکیبی نیروگاه پرند مپنا، مطابق طرح توجیهی انجام‌گرفته است.

شرکت گروه مپنا به‌منظور انجام پروژۀ موردنظر در چهارچوب اساسنامه‌ی صندوق و با رعایت مقررات، شرکت تولید برق پرند مپنا را به‌عنوان شرکت پروژه به صندوق منتقل کرده و درازای آن واحد سرمایه‌گذاری دریافت کرده است.

تاریخ آغاز فعالیت:
مدیر صندوق:
متولی صندوق:
پذیره‌نویس:
ناظر فنی:
پذیره‌نویس:
1396/01/01
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
شرکت تأمین سرمایه تمدن
شرکت تأمین سرمایه امین
شرکت مهندسی مسینان
شرکت تأمین سرمایه امین

طرح توجیهی

 بر اساس طرح توجیهی مصوب، وجه موردنیاز ساخت پروژه پذیره‌نویسی شد. شرکت پروژه پس از تکمیل و آغاز مرحلۀ بهره‌برداری تبدیل به یک شرکت سهامی عام شده و در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرش و قابل معامله می‌باشد. پس از ساخت پروژه و تبدیل به سهامی عام و عرضه ‌سهام شرکت ‌پروژه فعالیت صندوق پایان گرفته، تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق به شرکت‌ پروژه منتقل‌شده و به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، به همان نسبت، سهام شرکت پروژه واگذار می‌گردد.

خصوصیات کلی پروژه‌ در طرح توجیهی ذکر شده است.طرح توجیهی پروژه، مستندی است که مطابق مفاد این اساسنامه ومقررات تنظیم شده و در آن جزئیات مشخصات پروژۀ، محل اجرا، مجوزهای ضروری برای اجرای پروژه، مراحل اجرا، نقشه‌ها و روش‌های اجرای پروژه، هزینه‌های اجرای هر مرحله، مصالح و تجهیزات قابل استفاده در هر مرحله، زما‌ن بندی اجرای مراحل و تقدم و تأخر و وابستگی آن‌ها نسبت به یکدیگر، درصدهای پیشرفت فیزیکی پروژه با انجام هرمرحله و توجیهات اقتصادی، فنی و مالی اجرای پروژه، و نحوۀ تأمین مالی پروژه و زمان‌بندی آن، درج شده است. 

مرکز تماس و پشتیبانی