سبدگردانی چیست؟

گروه مالی آرمان اتی

سبدگردانی (مدیریت پرتفوی) یا Portfolio Management خدماتی است که شرکت‌های سبدگردان ارائه داده و سرمایه‌گذاران برای مدیریت، چیدمان سبد دارایی و رسیدن به اهداف مالی خود از آن بهره می‌برند. سبدگردانی به معنای سپردن دارایی‌های شخص حقوقی یا حقیقی مجاز برای تصمیم‌گیری بهتر و حرفه‌ای تر برای سرمایه خود در حیطه خرید، فروش و یا […]